بُز روسیه سوریه کنترل آمریکا واشنگتن

بُز: روسیه سوریه کنترل آمریکا واشنگتن آمریکایی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش 70 درصدی ذخیره آب سد زاینده رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود در مقایسه با میانگین بلند مدت حدود 70درصد کمتر است. 

کاهش 70 درصدی ذخیره آب سد زاینده رود

کاهش 70 درصدی ذخیره آب سد زاینده رود

عبارات مهم : اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود در مقایسه با میانگین بلند مدت حدود 70درصد کمتر هست.

علی بصیرپور در گفت وگو با ایسنا، اطراف ظرفیت سد زاینده رود اظهار کرد: ذخیره آب پشت سد زاینده رود بسیار پایین است و به حدود 165 میلیون مترمکعب رسیده هست.

کاهش 70 درصدی ذخیره آب سد زاینده رود

وی افزود: این میزان ذخیره آب نسبت به همین وقت در سال گذشته حدود 10 میلیون زیاد شده است هست، ولی در مقایسه با میانگین بلند مدت حدود 70درصد کمتر هست.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: وقت بازگشایی آب جهت کشت پاییزه، بعد از برگزاری جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود مشخص خواهد شد. اخیرا جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود تشکیل شده است هست، ولی اطراف وقت بازگشایی آب هنوز تصمیم گیری نشده هست.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود در مقایسه با میانگین بلند مدت حدود 70درصد کمتر است. 

بصیرپور با اشاره به دلایل باز نشدن آب افزود: جلسه شورای هماهنگی به روزهای آینده و بعد از انتصاب وزیر نیرو موکول شده است هست. ترجیح اعضای شورا این بوده است که بعد از گزینش وزیر نیرو، اطراف وقت بازگشایی سد زاینده رود مشخص شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه نبود بارندگی از دلایل کم کردن ظرفیت آب پشت سد زاینده رود هست، خاطرنشان کرد: بارندگی در استان اصفهان و استان بالادستی سد زاینده رود تقریبا صفر بوده هست.

واژه های کلیدی: اصفهان | هماهنگی | زاینده رود | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs